Bygga och förebygga
Utgiven av Socialstyrelsen 1985

Om drogförebyggande arbete i bostadsområden

Många bostadsområden har byggts mycket snabbt och innevånarna har ställts inför skiftande problem. Vad kan man göra om problemen blir alltför stora i ett område? Vad kan kommunen, föreningen eller du och jag göra för att få vårt område lite trevligare, lite mänskligare? Den här boken vill ge några exempel på hur man kan arbeta för att minska de problem som så ofta följer i nybyggets spår. Boken vill visa exempel på allt från hur man kan lösa enkla praktiska problem till att förändra hela bostadsområden. Boken innehåller också en genomgång av forskningsrapporter om boendemiljö och psykisk ohälsa. Det går att förändra både hus och attityder!

 

 Tillbaka till huvudmenyn.